Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Aktualizácia covid-19 opatrení

.

Okres Senica je aktuálne v červenej farbe

NÁVŠTEVY

 • preferujeme realizovanie návštev v exteriéri
 • pri vstupe do zariadenia je povinné prekrytie dýchacích ciest respirátorom
 • kompletne zaočkovaní - bez obmedzení, povinnosť nahlásiť sa vopred, pri návšteve vyplniť potrebné interné formuláre
 • nezaočkovaní - povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín; povinnosť nahlásiť sa vopred, pri návšteve vyplniť potrebné interné formuláre
 • neohlásená návšteva exteriér - po splnení všetkých opatrení povolené bez doby čakania
 • neohlásená návšteva interiér - po splnení všetkých opatrení musí návšteva počkať, kým odíde aktuálna ohlásená návšteva z interiéru a službukonajúci zamestnanec vykoná dezinfekciu návštevnej miestnosti

POBYT PSS MIMO ZARIADENIA

Dlhodobý, pobyt u príbuzných:

 • kompletne zaočkovaní - bez obmedzení
 • nezaočkovaní - antigénový test po návrate do CSS Rohov, po piatich dňoch opakované testovanie, sledovanie príznakov. Ak sú členovia domácnosti kompletne zaočkovaní, nie je potrebné opakované testovanie PSS po piatich dňoch.

Pre PSS zostáva bez obmedzení:

 • krátkodobý pobyt mimo zariadenia
 • spoločenské aktivity
 • športové aktivity
 • duchovná služba
 • sociálne poradenstvo
 • služby starostlivosti o ľudské telo
 • zdravotné služby
 • skupinové aktivity
 • dodávateľské služby

V CSS Rohov stále priebežne monitorujeme príznaky infekčného ochorenia. Očkovaní PSS a zamestnanci sa testujú podľa potreby, pri príznakoch infekčného ochorenia. Testovanie nezaočkovaných PSS a zamestnancov vykonávame 1x za 14 dní.

 

Dátum vloženia: 6. 10. 2021 10:40
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 10. 2021 10:50