Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Benefičný koncert

Benefičný koncert

Dňa 24. októbra 2019 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnil 17. ročník Benefičného koncertu klientov zariadení Senického a Skalického okresu, ktorý organizuje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Občianske združenie Promethea Rohov.

Podujatie sa konalo za účasti zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, Mestského úradu Senica, Kancelárie verejného ochrancu práv, ako aj ďalších inštitúcií a zástupcov médií. Na pódiu postupne vystúpilo 59 klientov z desiatich zariadení sociálnych služieb. Prezentovali svoj talent v oblasti spevu, tanca, hry na africké bubny, umeleckého prednesu a dramatického prejavu. Radosť a nadšenie účinkujúcich i divákov neklesá na intenzite napriek tomu, že sa podujatie koná už dlhých sedemnásť rokov. Práve naopak. Aj tento ročník bol plný silných pozitívnych emócií, usmiatych tvárí a srdečného potlesku za vynikajúce výkony.

 

Dátum vloženia: 28. 10. 2019 14:00
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2020 14:44
Autor: Soňa Prétorová