Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Ďakujeme spoločnosti Adient

Ďakujeme spoločnosti Adient

Prijali sme sponzorský dar od zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia

O deň radosti sa 29. septembra postarala našim prijímateľkám pani Juliana Bocková. V mene svojich kolegov - zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia - nám priniesla dar v podobe kreatívneho materiálu, ktorý naše prijímateľky využijú  pri vzdelávacích a záujmových aktivitách. Ďakujeme.

 

Dátum vloženia: 6. 10. 2021 10:43
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 10. 2021 10:43
Autor: