Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Ďakujeme sponzorom

Vianočný anjel

Čas radosti a štedrých darov sa blíži...

Srdečne ďakujeme nášmu dlhoročnému priateľovi a sponzorovi, pánovi Emilovi Krajčíkovi, za bohaté Vianočné darčeky pre naše prijímateľky. Veríme, že na budúci rok budeme môcť pána Krajčíka privítať osobne na Štedrý deň, tak, ako to bolo počas uplynulých viac ako 20 rokov.

Darčeky z firmy Emil Krajčík, s.r.o.

Vianoce

Pri stromčeku

Štedrý deň na 7. oddelení

Štedrý deň na 5. oddelení

_______________________________________________________________________________________________________

Ďakujeme p. Janotkovej, našej bývalej zamestnankyni, za zorganizovanie zbierky darčekov pre naše prijímateľky.

Anna Janotková a naše PSS

Darčeky

_______________________________________________________________________________________________________

Ďakujeme rodinnej Pekárni Sekule za štedrú Mikulášsku nádielku Sekulských plnených perníčkov pre všetky naše prijímateľky.

Sekulské perníčky

Radosť z dobrôt

Pochutíme si

______________________________________________________________________________________________________

Ďakujeme pani Adriane Svobodovej a pani Alene Bakičovej za „krabice plné lásky“, ako aj všetkým darcom, ktorí sa prostredníctvom tejto milej akcie rozhodli potešiť na Vianoce naše prijímateľky.

Adriana Svobodová a Alena Bakičová

______________________________________________________________________________________________________

Ďakujeme žiakom zo Základnej školy v Smrdákoch, ich rodičom a pedagógom za krásne Vianočné darčeky a priania, ktoré nám do Rohova priviezli pani starostka IngridTripšanská a pani učiteľka Denisa Mihálová.

Monika Knezovičová, Ingrid Tripšanská a Denisa Mihálová

Dátum vloženia: 11. 12. 2020 13:15
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 12. 2020 12:27