Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Mladí vinšovníci

Mladí vinšovníci

Vianočné vystúpenie študentov

Dňa 19. decembra sme v priestoroch nášho centra v Rohove privítali študentov strednej školy - Spojenej školy z Holíča. Mladí ľudia, ktorí študujú odbory sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo prišli našim prijímateľkám zarecitovať, zaspievať a zavinšovať pekné vianočné sviatky. Srdečne ďakujeme pani riaditeľke Ľudmile Mičovej aj študentom za prejavenú priazeň a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Dátum vloženia: 20. 12. 2022 7:45
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 12. 2022 14:44
Autor: Mgr. Soňa Prétorová