Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

NÁVŠTEVY V CSS - aktualizácia 30.6.2021

OZNAM - POVOLENIE NÁVŠTEV 1

Podmienky k umožneniu návštev v CSS Rohov

 Vážení príbuzní, priatelia a známi našich prijímateliek sociálnej služby,

dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa pri plánovaní návštevy riadili nasledovnými pokynmi:

  • Návštevu je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť, a to počas pracovných dní v čase 8,00 – 15,30 na tel. čísle:

034 6908911 – hlavná sestra

     034 6908913 – ošetrovňa

     034 6908922 – riaditeľka

  • Návštevník nepotrebuje negatívny test v prípade, že prijímateľka sociálnej služby (ďalej PSS), za ktorou ide na návštevu, je kompletne zaočkovaná.
  • Návštevník nepotrebuje test ani vtedy, ak PSS, za ktorou ide na návštevu, nie je zaočkovaná, pokiaľ je návštevník kompletne zaočkovaný (prinesie potvrdenie) alebo prekonal covid (prinesie potvrdenie o prekonaní covidu nie staršie ako tri mesiace).
  • Návštevy umožňujeme aj v interiéri vo vymedzených priestoroch, v prípade pekného počasia, prosím, uprednostnite exteriér.
  • Návštevy nie sú časovo obmedzené.
  • Nie je obmedzený ani počet osôb počas návštevy, ale v prípade viac ako 3 osoby počas jednej návštevy uprednostnite návštevu v exteriéri.
  • Návštevník môže do areálu zariadenia vstúpiť len s rúškom, prípadne alternatívnym prekrytím horných dýchacích ciest.
  • Pri príchode vyplní každý návštevník v ošetrovni čestné prehlásenie.
  • Počas návštevy je potrebné, aby návštevník dodržiaval všetky hygienické opatrenia (odstup, prekrytie dýchacích ciest, dezinfekcia rúk).
  • Návštevník ohlási ukončenie návštevy v ošetrovni službukonajúcej sestre.

Vedenie CSS Rohov si uplatňuje v záujme ochrany zdravia všetkých v CSS Rohov právo nepovoliť vstup do areálu CSS Rohov návštevníkom s preukázateľnými respiračnými príznakmi (zvýšená telesná teplota, nádcha, kašeľ,...).

Prerušenie poskytovania sociálnej služby z dôvodu pobytu PSS u príbuzných je potrebné riešiť individuálne s riaditeľkou alebo hlavnou sestrou.

V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo mailom.

Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Chránime sa navzájom.

 

                                                               Monika Knezovičová, riaditeľka CSS Rohov

          

 

Dátum vloženia: 16. 6. 2021 15:08
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2021 9:05
Autor: