Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Otvorili sme Zariadenie podporovaného bývania

Otvorili sme Zariadenie podporovaného bývania

Slávnostné otvorenie ZPB Rohov v Senici

22. júla 2021 sme slávnostne otvorili Zariadenie podporovaného bývania Rohov, ktoré sa nachádza neďaleko centra mesta Senica. Ide o nadštandardný veľkometrážny nájomný byt v bytovom dome, v ktorom od 1. augusta býva päť prijímateliek sociálnej služby z CSS Rohov. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ďalší predstavitelia TTSK a iných inštitúcií a zástupcovia médií.

Hlavnou myšlienkou ZPB je začleniť prijímateľky sociálnej služby do komunity. V novom bývaní budú oveľa samostatnejšie, budú si samostatne (pod dohľadom a s podporou zamestnancov) pripravovať stravu, upratovať, prať, žehliť, nakupovať. Budú môcť využívať všetky dostupné služby, ako bežní občania, navštevovať rôzne kultúrne inštitúcie, spoločenské podujatia a zapájať sa aktívne do spoločenského diania. V rámci spolupráce s ÚPSVaR Senica tiež budú mať možnosť uplatniť sa na trhu práce.

 

 

Dátum vloženia: 27. 8. 2021 11:13
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 8. 2021 11:52