Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

OZNAM - ZMENA NÁZVU ZARIADENIA

Logo CSS Rohov

DSS Rohov mení svoj názov

Logo CSS Rohov

Oznamujeme Vám, že DSS Rohov od 1. júla 2021 mení svoj názov.
Nový názov zariadenia je:
Centrum sociálnych služieb Rohov

V súvislosti so zmenou názvu nedochádza k žiadnym iným zmenám identifikačných údajov zariadenia a taktiež nezmenené zostávajú telefonické a emailové kontakty.

Dátum vloženia: 30. 6. 2021 12:06
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2021 12:13
Autor: