Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Povinný respirátor pri návšteve

Povinný respirátor pri návšteve

Usmernenie pre návštevy

Na základe Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 27.4.2022, v zariadeniach sociálnych služieb naďalej platí, že každá cudzia osoba, vstupujúca do zariadenia, je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Prosíme všetkých návštevníkov, ktorí prichádzajú za našimi prijímateľkami, aby rešpektovali toto nariadenie a priniesli si respirátor so sebou.

Ďakujeme.

Dátum vloženia: 2. 5. 2022 14:03
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2022 14:20
Autor: