Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Práva a povinnosti prijímateľov sociálnej služby

Práva a povinnosti prijímateľov sociálnej služby

Vzdelávacia aktivita pre prijímateľov

V našom zariadení sa pravidelne s prijímateľmi stretávame s cieľom poskytovať dôležité informácie, vysvetľovať, pripomínať, opakovať potrebné, naučené, či nové veci. V tomto roku sme už besedovali o rizikách spojených s používaním internetu, rozprávali sme sa o zdravých a nezdravých potravinách a tentokrát sme si pripomenuli ľudské práva. Dňa 14. marca 2024 sme spoločne diskutovali o právach, ale i povinnostiach prijímateľov sociálnej služby. Využili sme  dokumenty vypracované k tejto téme, metodické listy, pracovali sme s piktogramami a pre lepšie pochopenie sme ľahko čitateľnú formu odprezentovali aj cez projektor.

Dátum vloženia: 20. 3. 2024 10:53
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 3. 2024 10:56
Autor: Bc. Silvia Štefková