Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Štedrý deň 2023

Štedrý deň 2023

.

Najkrajší deň v roku je za nami. Čarovný čas, kedy sa všetko zastaví, všetko stíchne a v kruhu svojich blízkych užívame radosť, hojnosť, pohodu. U nás v Rohove sa Štedrý deň nezaobíde bez srdečných prianí pána Emila Krajčíka zo 101 Drogerie, a to už niekoľko dekád. Pre naše prijímateľky a službukonajúcich pracovníkov zároveň priniesol darčeky, ktoré sú rok od roka akési väčšie 😉.. Opäť sme spolu strávili príjemné vianočné popoludnie. Zo srdca za všetko ďakujeme, pán Krajčík.

Dátum vloženia: 27. 12. 2023 12:17
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 12. 2023 12:22
Autor: Mgr. Soňa Prétorová