Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Stretnutie príbuzných a priateľov

V piatok 31.5.2019 bolo u nás opäť veselo. Bol to deň plný emócií, dobrej nálady, skvelej hudby a zábavy.

V tento deň sa stretli naše prijímateľky sociálnej služby so svojimi rodičmi, priateľmi a spolu so zamestnancami DSS prežili super deň. V dopoludňajších hodinách, po rodičovskom združení, prebehol v kultúrnom dome v Rohove hudobno-zábavný program s názvom „Všetci spievajú a tancujú“. Bol ukážkou schopností našich dievčat, ktoré tancovali, spievali, hrali na afrických bubnoch a sprievodných nástrojoch. Vystúpenia boli plné bezprostrednej radosti z možnosti predviesť sa a potešiť. Všetkým patrí za predvedené výkony a svedomitý prístup k ich prípravám veľká pochvala.  Zároveň ďakujeme Natálke Holoďákovej zo Senice, ktorá vystúpila ako hudobný hosť, zaspievala a zahrala nám na gitaru. Nasledovalo super popoludnie, ktoré sa nieslo v duchu dobrej hudby a tanca. Až do podvečerných hodín sa v kultúrnom dome všetci spolu zabávali a hostili ako jedna veľká rodina. Skvelý deň. :-)

Dátum vloženia: 6. 6. 2019 13:34
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2020 13:37
Autor: Soňa Prétorová