Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Úprava covid opatrení od 26.10.2021

.

Aktualizácia opatrení v súvislosti s návštevami a opustením zariadenia

Na zasadnutí krízového štábu dňa 26.10.2021 sme prijali tieto opatrenia:

NÁVŠTEVY V CSS ROHOV

  • návštevy sa môžu realizovať len v exteriéri
  • v prípade nepriaznivého počasia sa návšteva môže realizovať na terase 7. oddelenia

PRERUŠENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY / NÁVŠTEVY U PRÍBUZNÝCH

  • krátkodobé opustenie zariadenia (na 1 deň) je do zlepšenia epidemiologickej situácie v našom regióne a v regióne, odkiaľ prichádza návštevník, zakázané
  • návšteva PSS u príbuzných je možná len na minimálne 14 dní
  • pri návrate od príbuzných je PSS povinný sa preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín

Ďakujeme za pochopenie. Chránime sa navzájom.

Dátum vloženia: 26. 10. 2021 12:34
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 10. 2021 12:47