Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Vianoce - čas štedrých darov

Vianoce - čas štedrých darov

Každoročne sa v období Vianoc nájde veľa ľudí, ktorí chcú prispieť k tomu, aby naše prijímateľky mali tie Vianoce o niečo krajšie a štedrejšie.

Inak tomu nebolo ani v roku 2019. Do nášho zariadenia doputovali tri krabice plné rôznych darčekov, od neznámych darcov. Ďakujeme im aj pani Slobodovej, ktorá nám ich doručila.

..

Zamestnanci Tesco Stores v Senici sa rozhodli urobiť pre naše prijímateľky zbierku stravných lístkov. Naše dievčatá za ne urobili nákup a dostali ešte ďalšie vecné dary.

Všetkým pracovníkom Tesco Stores v Senici srdečne ďakujeme.

Ďalšími našimi štedrými podporovateľmi sú zamestnanci spoločnosti Adient Slovakia s.r.o. z Bratislavy. Už niekoľko rokov plnia sny našim prijímateľkám naozaj zodpovedne. Všetky naše dievčatá si už v novembri napíšu, čo si prajú dostať na Vianoce, tieto ich želania putujú k zamestnancom do Adientu, ktorí sa postarajú o to, aby každá jedna prijímateľka našla pod stromčekom presne to, čo si zaželala. Osobne nám zástupcovia zamestnancov prinesú krásne zabalené darčeky s menovkami, ktoré potom zanesieme pod ten správny stromček. Srdečne ďakujeme.

Najväčším podporovateľom našich prijímateliek je už dlhé roky pán Emil Krajčík zo Senice. Štedrý deň bez jeho prítomnosti by pre naše dievčatá nebol Štedrým dňom. Aj tento rok prišiel so svojou rodinou popriať dievčatám i zamestnancom krásne sviatky a všetkých obdaril bohatými darčekmi. Srdečne ďakujeme.

Aj tento rok pre nás Coolňa Street Food zo Senice zorganizovala finančnú zbierku vo svojom stánku. Výťažok v sume 205,81 bude určený na podporu aktivít našej arteterapeutickej dielne. Zároveň sa rozhodli osladiť nám život výbornými kronutmi vlastnej výroby. Ďakujeme Coolni a všetkým, ktorí sa na zbierke podieľali.

Dátum vloženia: 2. 1. 2020 15:29
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2020 15:50
Autor: Soňa Prétorová