Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Voľby zástupcov prijímateľov

Voľby zástupcov prijímateľov

Rada prijímateľov sociálnej služby v Rohove má nových členov

Dňa 13.októbra 2022 sa v CSS Rohov uskutočnili voľby zástupcov prijímateľov do Rady prijímateľov sociálnej služby (RPSS). RPSS je poradným orgánom riaditeľky, prostredníctvom ktorého sa prijímatelia môžu podieľať na určovaní životných podmienok v zariadení. Ďalej môžu spolupracovať pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnej služby a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase. Prijímatelia si z dvanástich kandidátok zvolili päť - štyri budú pôsobiť v Rohove, jedna bude zástupkyňou prijímateliek zo Zariadenia podporovaného bývania.

Dátum vloženia: 18. 10. 2022 10:21
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 10. 2022 10:37