Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Zamestnanie aj pre nás

Zamestnanie aj pre nás

.

 Od 1. februára 2023 sú štyri prijímateľky zo Zariadenia podporovaného bývania opäť zamestnané. Pracujú v CSS Rohov 4 hodiny denne ako asistent ošetrovateľa v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Pracovať budú 5 mesiacov. Ide o zamestnávanie v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č. 2 (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

Dátum vloženia: 8. 3. 2023 8:36
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 3. 2023 8:50
Autor: Mgr. Soňa Prétorová