Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

"Zmena je tu"

"Zmena je tu"

Účasť prijímateliek na konferencii

 9. mája 2023 sa naše prijímateľky zo Zariadenia podporovaného bývania - Erika, Zuzana a Emília aktívne zúčastnili záverečnej konferencie národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  - Podpora transformačných tímov: "ZMENA JE TU" v Bratislave.

Na konferencii sa stretli odborníci z oblasti sociálnych služieb a prijímatelia sociálnych služieb, aby spoločne upriamili pozornosť na zmeny v oblasti poskytovania sociálnych služieb, aktivizácie a zamestnávania prijímateľov a zmeny fyzického prostredia.

Naše prijímateľky účastníkom porozprávali, ako sa zmenil ich život po presťahovaní do Zariadenia podporovaného bývania a ako sú s novým typom sociálnej služby spokojné.

 

Dátum vloženia: 11. 5. 2023 9:14
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 5. 2023 9:32
Autor: Mgr. Soňa Prétorová