Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Z tvorby v artedielni 2021

....Darinka a Strom života

.

Andrea

.

Michaela a Maják

Veronika a Letná dovolenka

.

Andrea a Nočný útes

.

Martina a Bubliny

.

Zuzana a Tanečnica

.

Zuzana

Nikola a Večerný let

.

Zuzana a Vodopád

.