Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Aktualizácia opatrení

Milí príbuzní a priatelia,
z dôvodu zhoršujúcej sa situácie ohľadom ochorenia COVID 19 sme pristúpili k prísnejším preventívnym opatreniam, ktoré nadobúdajú účinnosť 30.09.2020 a budú platné do odvolania.

  • Návštevy prijímateľov sú zakázané.
  • Odchod prijímateľov zo zariadenia na návštevu k príbuzným a blízkym je zakázaný.
  • Prijímatelia môžu opustiť zariadenie len z dôvodu návštevy lekára alebo vybavenia úradných záležitostí, a to len v sprievode zamestnanca DSS.
  • Vo všetkých priestoroch DSS sme znova zaviedli povinnosť nosiť rúško pre všetkých zamestnancov.

So svojimi blízkymi môžete byť naďalej v kontakte telefonicky alebo písomne.

Ďakujeme za Vaše porozumenie a trpezlivosť.

Dátum vloženia: 29. 9. 2020 14:45
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 11. 2020 15:32
Autor: