Rohov - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Plánujeme

SEPTEMBER

  • Spoločná cesta k emóciám a zmyslom 27.09. - relaxačné a stimulačné aktivity s využitím muzikoterapie a aromaterapie, cielené na skupinu prijímateľov s vysokou mierou podpory.
  • Tanečná zábava 29.09. - diskotéka v telocvični.

OKTÓBER

  • Pohybom ku zdraviu 05.10. - nordic walking do blízkeho okolia.
  • Benefičný koncert XVIII. ročník 19.10. - hudobno-tanečné a dramatické vystúpenia klientov zariadení sociálnych služieb a hostí, v Dome kultúry v Senici o 16,00 hodine.
  • Výroba smútočných vencov 23.-25.10. - výroba vencov pre blízkych zosnulých.
  • Dobrovoľná brigáda na cintoríne 27.10. a 30.10. - úprava hrobov zosnulých prijímateľov na miestnom cintoríne.
  • Plamienky spomienok 31.10. - spoločná návšteva miestneho cintorína, uctenie si pamiatky zosnulých.
Nie sú dostupné žiadne aktuálne akcie.