Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Plánujeme

JÚN 2024

  • 14.6. - Deň otvorených dverí CSS Rohov.

    Stretnutie rodičov, príbuzných a známych prijímateľov sociálnej služby, vernisáž výstavy tvorivých prác prijímateľov a tanečná zábava v Dome kultúry v Rohove.

 

  • 19.6. - Turistická vychádzka do okolia, nordic walking.

    Prechádzka do okolitej prírody.

  • 26.6. - Výlet do Senice.

   Prechádzka po meste, návšteva obchodov a cukrárne.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie sú dostupné žiadne aktuálne akcie.