Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Kontakt

 

ADRESA ZARIADENIA:   Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove
                                            Rohov č. 27
                                            906 04 Rohov

E-MAIL ZARIADENIA:    dss.rohov@zupa-tt.sk

  • RIADITEĽKA DSS ROHOV

PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
Tel. kontakt: 034/690 89 22, 0905 598 885
E-mail: knezovicova.monika@zupa-tt.sk