Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Kontakt

 

ADRESA CSS:   Centrum sociálnych služieb Rohov
                           Rohov č. 27
                           906 04 Rohov

E-MAIL CSS:    css.rohov@zupa-tt.sk

 

ADRESA ZPB:   Zariadenie podporovaného bývania Rohov

                           Hviezdoslavova 324/53

                           905 01 Senica

E-MAIL ZPB:   zpb.rohov@gmail.com            TEL. ČÍSLO ZPB:   0948 182 811

 

  • RIADITEĽKA CSS ROHOV

PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
Tel. kontakt: 034/690 89 22, 0905 598 885
E-mail: knezovicova.monika@zupa-tt.sk