Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Kontakt ZPB I

Adresa:

Zariadenie podporovaného bývania Rohov I

Hviezdoslavova 324/53

905 01 Senica

E-mail: zpb.rohov@gmail.com

Tel. číslo: 0948 182 811