Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Kontakt ZPB II

Adresa:

Zariadenie podporovaného bývania Rohov II

Hviezdoslavova 324/53

905 01 Senica

E-mail: zpb.rohov2@gmail.com

Tel. číslo: 0911 863 966