Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Kontakty na oddelenia CSS

Pre priame volanie na oddelenie volajte: 

034/69089 _ _ (klapka)

1. a 2. oddelenie  -  14

3. oddelenie  -  23

4. oddelenie  -  21

5. oddelenie  -  15

6. oddelenie  -  16

7. oddelenie  -  17

8. oddelenie  -  18

9. oddelenie  -  06285220

10. oddelenie  -  20