Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Kontakty na oddelenia CSS

Kontakty oddelenia.pdf (18.79 kB)

Pre priame volanie na oddelenie volajte: 

034/69089 _ _ (+POUŽITE PRÍSLUŠNÚ KLAPKU)

Oddelenie –> Klapka
1 –> 31
2 –> 32
3 –> 23
4 –> 14
5 –> 15
6 –> 16
7 –> 17
8 –> 18
9 –> 19
10 –> 20