Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych
služieb Promethea

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Kontakty - zamestnanci

 

  • RIADITEĽKA DSS ROHOV

PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
Tel. kontakt: 034/6908922, 0905 598 885
E-mail: knezovicova.monika@zupa-tt.sk

  • MANAŽÉRKA ÚSEKU OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ A HLAVNÁ EKONÓMKA

Mgr. Anna Juračková
Tel. kontakt: 034/6908912
E-mail: jurackova.anna@zupa-tt.sk

  • MANAŽÉRKA ÚSEKU STAROSTLIVOSTI O PSS

Mgr. Soňa Prétorová
Tel. kontakt: 034/6908927
E-mail: pretorova.sona@zupa-tt.sk

  • HLAVNÁ SESTRA

Mgr. Zuzana Vitteková
Tel. kontakt: 034/6908911
E-mail: vittekova.zuzana@zupa-tt.sk

  • STANIČNÁ SESTRA / OŠETROVŇA

Mgr. Oľga Vepiová
Tel. kontakt: 034/6908913
E-mail: vepiova.olga@zupa-tt.sk

 

  • SOCIÁLNA AGENDA

Ing. Simona Kudolániová
Tel. kontakt: 034/6908925
E-mail: kudolaniova.simona@zupa-tt.sk

Mgr. Anna Juračková
Tel. kontakt: 034/6908929
E-mail: jurackova_anna@zupa-tt.sk

  • PERSONÁLNA A MZDOVÁ REFERENTKA

Iveta Theberyová
Tel. kontakt: 034/6908928
E-mail: theberyova.iveta@zupa-tt.sk

  • VEDÚCA STRAVOVACEJ PREVÁDZKY

Ingrid Tomečková
Tel. kontakt: 034/6908926
E-mail: tomeckova.ingrid@zupa-tt.sk

  • THP REFERENTKA

Vlasta Janíková
Tel. kontakt: 034/6908926
E-mail: janikova.vlasta@zupa-tt.sk

  • VEDÚCA ODDELENIA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Mgr. Viera Rýšová
Tel. kontakt: 034/6908921
E-mail: rysova.viera@zupa-tt.sk