Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Kontakty - zamestnanci

 

 • RIADITEĽKA CSS ROHOV

PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
Tel. kontakt: 034/6908922, 0905 598 885
E-mail: knezovicova.monika@zupa-tt.sk

 • MANAŽÉRKA KVALITY

Mgr. Miriam Nôžková
Tel. kontakt: 034/6908927
E-mail: nozkova.miriam@zupa-tt.sk

 • MANAŽÉRKA ÚSEKU OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ A HLAVNÁ EKONÓMKA

Ing. Anna Mierna
Tel. kontakt: 034/6908912
E-mail: mierna.anna@zupa-tt.sk

 • MANAŽÉRKA ÚSEKU STAROSTLIVOSTI O PSS

Mgr. Soňa Prétorová
Tel. kontakt: 034/6908927
E-mail: pretorova.sona@zupa-tt.sk

 • HLAVNÁ SESTRA

Mgr. Zuzana Vitteková
Tel. kontakt: 034/6908911
E-mail: vittekova.zuzana@zupa-tt.sk

 • STANIČNÁ SESTRA / OŠETROVŇA

Bc. Barbora Rajčáková
Tel. kontakt: 034/6908913
E-mail: rajcakova.barbora@zupa-tt.sk

 

 • SOCIÁLNA AGENDA

Mgr. Martina Moňoková
Tel. kontakt: 034/6908929
E-mail: monokova.martina@zupa-tt.sk

Ing. Simona Kudolániová
Tel. kontakt: 034/6908925
E-mail: kudolaniova.simona@zupa-tt.sk

 • PERSONÁLNA A MZDOVÁ REFERENTKA

Iveta Theberyová
Tel. kontakt: 034/6908928
E-mail: theberyova.iveta@zupa-tt.sk

 • VEDÚCA STRAVOVACEJ PREVÁDZKY

Ingrid Tomečková
Tel. kontakt: 034/6908926
E-mail: tomeckova.ingrid@zupa-tt.sk

 • THP REFERENTKA

Vlasta Janíková
Tel. kontakt: 034/6908926
E-mail: janikova.vlasta@zupa-tt.sk

 • VEDÚCA ODDELENIA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Bc. Silvia Štefková
Tel. kontakt: 034/6908933
E-mail: stefkova.silvia@zupa-tt.sk