Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Ekonomicky oprávnené náklady

 

  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby/ 1 mesiac za rok 2022 v Zariadení podporovaného bývania II: 656,92 €

 

  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby/ 1 mesiac za rok 2022 v Zariadení podporovaného bývania I: 1926,35 €

 

  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby/ 1 mesiac za rok 2022 v DSS: 1136,92 €

 

  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby/ 1 mesiac za rok 2020 v DSS: 1002,19 €

 

  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby/ 1 mesiac za rok 2019 v DSS: 988,48 €