Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Ekonomicky oprávnené náklady

  • Ekonomicky oprávnené náklady (priemerné),  na 1 prijímateľa sociálnej služby za kalendárny  rok 2023 v ZPB sú 17 830,32 €, čo je v prepočte na jeden mesiac 1 485,86 €.
  • Ekonomicky oprávnené náklady (priemerné),  na 1 prijímateľa sociálnej služby za kalendárny  rok 2023  sú  13 355,76 €,  čo je v prepočte na jeden mesiac 1 112,98 € (údaj sa vzťahuje na prevádzku CSS v Rohove, bez ZPB).
  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby/ 1 mesiac za rok 2022 v Zariadení podporovaného bývania II: 656,92 €

 

  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby/ 1 mesiac za rok 2022 v Zariadení podporovaného bývania I: 1926,35 €

 

  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby/ 1 mesiac za rok 2022 v DSS: 1136,92 €

 

  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby/ 1 mesiac za rok 2020 v DSS: 1002,19 €

 

  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby/ 1 mesiac za rok 2019 v DSS: 988,48 €