Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac za rok 2020: 1002,19 €

 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac za rok 2019: 988,48 €