Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Identifikačné údaje

IČO: 655546

DIČ: 2021043959

Sídlo: 90604 Rohov č. 27

Číslo účtu: SK41 8180 0000 0070 0049 2641