Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Promethea

Občianske združenie Promethea je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality života mentálne a telesne postihnutých občanov. Občianske združenie má v súčasnosti dvoch kolektívnych členov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Domov sociálnych služieb Symbia Zvolen.

Promethea bola registrovaná 21. augusta 1998. Jej zakladajúcimi členmi boli PhDr. Monika Knezovičová za DSS Rohov, Mgr. Beáta Dúczová ako dobrovoľníčka so záujmom o prácu v tejto oblasti, Mgr. Oto Mareček, riaditeľ Základnej špeciálnej školy v Senici a JUDr. Juraj Procházka, právnik. Promethea pracuje pri Domove sociálnych služieb v Rohove. V súčasnosti má štyroch štatutárnych zástupcov, ktorí sú zamestnancami Domova sociálnych služieb v Rohove.

logo Promethea