Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Úhrada za poskytované služby

Výška priemernej úhrady v CSS Rohov je 350 EUR. Výška priemernej úhrady v Zariadení podporovaného bývania Rohov je 200 EUR. Výška úhrady je v súlade s VZN TTSK č. 89/2023. Je závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu minimálne 25% životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v súčasnosti predstavuje sumu 67,22 EUR.