Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd

Vybudovanie ČOV v CSS Rohov

Aktuálne prebieha proces uvedenia do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Po jej vyhodnotení a kolaudácii stavby bude čistiareň uvedená do plného užívania. Do realizácie projektu investoval Trnavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ centra, takmer 410-tisíc eur.

„Systematicky investujeme do modernizácie zariadení sociálnych služieb. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vybudovať novú čistiareň odpadových vôd v zariadení v Rohove. Tým sa vyriešil dlhodobý problém s kanalizáciou a zlepšili sa podmienky pre 120 klientov. Moderná čistiareň bola uvedená do skúšobnej prevádzky, po ktorej bude nasledovať kolaudácia,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Čistiareň je navrhnutá na základe najnovších poznatkov v oblasti mechanicko-biologického a chemického čistenia odpadových vôd s prihliadnutím k používaným a overeným technológiám. Je prepojená na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu z hlavnej budovy a z ubytovacích zariadení.

Dátum vloženia: 24. 10. 2022 12:33
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 10. 2022 12:50