Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

CSS Rohov - ZŠ Smrdáky

CSS Rohov - ZŠ Smrdáky

Stretnutie s kamarátmi zo Smrdák

Žiaci ZŠ v Smrdákoch so svojimi učiteľkami prijali pozvanie k nám do CSS Rohov. Prišli na konci júna, v sprievode starostky obce, pani Tripšanskej. S našimi prijímateľkami sociálnej služby prežili dopoludnie plné spoločných aktivít. Na oplátku naše prijímateľky navštívili žiakov v ich škole v Smrdákoch, kde bolo pripravené milé vystúpenie. Pani starostka nám urobila sprievod i v kúpeľnom parku, kde bolo veľmi príjemne.

Dátum vloženia: 26. 7. 2022 12:44
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 7. 2022 14:02
Autor: Silvia Štefková