Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Návšteva Bratislavy

V piatok 13. septembra 2019 navštívili štyri prijímateľky z nášho zariadenia spolu s pracovníčkami sociálnej rehabilitácie Bratislavu.

Boli si pozrieť Radničkine trhy, ktoré sa konali na Primaciálnom námestí. V rámci tohto podujatia prezentujú a predávajú svoje výrobky chránené dielne a klienti zariadení sociálnych služieb. Tento ročník sa niesol v duchu myšlienky „Príprava na prácu a zamestnávanie v procese deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb“. Keďže do národného projektu DI sa zapojilo aj naše zariadenie, zaujímalo naše prijímateľky všetko, čo súvisí s touto problematikou. Navštívili aj kaviareň Radnička, ktorá zamestnáva ľudí s postihnutím. Všetky výrobky na trhoch boli krásne, jedinečné a zopár si ich dievčatá kúpili na pamiatku.

    ..      

Dátum vloženia: 16. 9. 2019 13:54
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2020 14:00
Autor: Soňa Prétorová