Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Otvorili sme ZPB II

Otvorili sme ZPB II

Slávnostné otvorenie ZPB Rohov II v Senici

 Dňa 24. augusta 2022 sme slávnostne otvorili Zariadenie podporovaného bývania Rohov II v Senici. Ďalší byt, v ktorom štyri prijímateľky sociálnej služby z CSS Rohov nájdu nový domov, sa nachádza vo vile, v ktorej už CSS Rohov prevádzkuje svoje ZPB I.

Zriaďovateľom Zariadenia podporovaného bývania Rohov II je Trnavský samosprávny kraj. Na slávnostnom otvorení boli prítomní predseda TTSK Jozef Viskupič, podpredsedovia TTSK Pavol Kalman a Roman Sova, riaditeľka Odboru sociálnych vecí TTSK Blažena Flamíková, primátor Senice Martin Džačovský, Zuzana Péčová z Kancelárie Verejnej ochrankyne práv, prijímateľky sociálnej služby a zamestnanci z CSS Rohov a ďalší.

Do nového života prajeme našim prijímateľkám veľa šťastia!

 

 

Dátum vloženia: 4. 9. 2022 10:30
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 9. 2022 11:26