Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Úprava covid opatrení 7.4.2022

Úprava covid opatrení 7.4.2022

Návštevy sú opäť povolené

Vážení príbuzní a priatelia našich prijímateliek sociálnej služby,

oznamujeme Vám, že sme dnešným dňom (7.4.2022) upravili covidové opatrenia v CSS Rohov nasledovne:

1. Pobyt našich prijímateliek sociálnej služby u príbuzných alebo priateľov je bez obmedzení, teda v  bežnom režime. Podmienkou je len vyplnenie COVID dokumentácie osobou, ktorá preberá  prijímateľku pri odchode z CSS Rohov a následne osobou, odovzdávajúcou prijímateľku pri návrate do CSS Rohov.  Plánovaný termín a dĺžku pobytu prijímateľky mimo zariadenia je potrebné ohlásiť službukonajúcej sestre v ošetrovni na tel. čísle 034/6908913 minimálne dva dni vopred (počas pracovného týždňa).

2. Návštevy v CSS Rohov sú opäť povolené. Aj naďalej preferujeme pobyt návštevy  vo vonkajších priestoroch na nádvorí kaštieľa alebo v parku. V prípade nepriaznivého počasia sa môžu návštevy prijímať v návštevnej miestnosti,  ktorú je potrebné medzi dvomi návštevami z bezpečnostných dôvodov vetrať a dezinfikovať. Preto je potrebné dohodnúť si návštevu minimálne deň vopred telefonicky u službukonajúcej sestry v ošetrovni na tel. čísle 034/6908913.

Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám všetkým pohodové jarné dni.

                                                                                Monika Knezovičová, riaditeľka

Dátum vloženia: 7. 4. 2022 14:56
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 4. 2022 15:04
Autor: