Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Úprava covid opatrení od 14. marca 2022

Úprava covid opatrení od 14. marca 2022

Pobyt PSS u príbuzných a známych aktuálne

 Na základe rozhodnutia krízového štábu zo dňa 14.3.2022 môžu prijímatelia opustiť zariadenie z dôvodu návštevy, pobytu u príbuzných, známych:

  • na ľubovoľne dlhý čas,
  • pri návrate do zariadenia prijímateľa otestujeme Ag testom.

Prosíme príbuzných, ktorí si chcú prísť pre prijímateľa, aby vopred telefonicky kontaktovali:

  • hlavnú sestru na č. 034/6908911 v čase od 8,00 do 15,00 hod.

alebo

  • riaditeľku na č. 034/6908922 v čase od 8,00 do 15,00 hod.

Ďakujeme.

 

Dátum vloženia: 18. 3. 2022 10:19
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 3. 2022 10:28