Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Výstavba čistiarne odpadových vôd

Výstavba čistiarne odpadových vôd

-

Začiatkom júna sme v CSS Rohov začali s výstavbou čistiarne odpadových vôd, ktorá sa buduje v priestoroch nášho parku. Náš zriaďovateľ, Trnavský samosprávny kraj, investuje do tejto výstavby viac ako 400 tisíc Eur, nakoľko sme v Rohove mali dlhodobý problém s kanalizáciou. Moderná čistiareň je navrhnutá na základe najnovších poznatkov v oblasti mechanicko-biologického a chemického čistenia. 

Stavebné práce by mali byť ukončené na jeseň tohto roka.

 

Dátum vloženia: 27. 6. 2022 13:57
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 6. 2022 14:03
Autor: