Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Výzvy

Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt

DSS Rohov - Výzva na predloženie cenovej ponuky.docx (29.9 kB)

A Sprievodná správa.pdf (63.72 kB)

B Súhrnná technická správa.pdf (106.38 kB)

E.01 Technická správa.pdf (62.6 kB)

E.02 Situácia tlač-Model.pdf (668.16 kB)

E.03 Vsak - tlač-Model.pdf (723.96 kB)

E.04 Filtračná šachta Tegra 600 - tlač-Model.pdf (223.24 kB)

E.05 Revízna šachta Tegra 425 - tlač-Model.pdf (297.81 kB)

E.06 Vzor ulož LŽ + Ž - tlač-Model.pdf (278.31 kB)

E.07 Vzorové uloženie potrubia .pdf (75.3 kB)

E1- Technická správa.pdf (362.07 kB)

E2- Situácia napojenia.pdf (1009.73 kB)

E3- Uloženie 1kV kábla.pdf (493.27 kB)

KPU TT- Rozhodnutie.pdf (205.03 kB)

Príloha č.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria.docx (16.2 kB)

Príloha č.2 Návrh Zmluvy o dielo.docx (43.12 kB)

Príloha č.3 Výkaz-výmer.xlsx (138.26 kB)

Príloha č.4 Zákaz na účasti vo verejnom obstarávaní - čestné vyhlásenie uchádzača.docx (15.15 kB)

Príloha č.5 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov.docx (16.31 kB)

sprievodný list - web.doc (126 kB)

Stavebné povolenie Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt v DSS Rohov.pdf (257.53 kB)

 

 

 

Mäso a mäsové výrobky

Výzva-mäso a mäsové výrobky pre DSS Rohov na obdobie 1.7.-31.12.2021.pdf (218.04 kB)

výzva list.pdf (297.05 kB)

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria.docx (16.17 kB)

Príloha č.2 Špecifikácia a predpokladané množstvá.docx (25.58 kB)

Príloha č.3 KÚPNA ZMLUVA-mäso a mäsové výrobky.doc (82 kB)

Príloha č.4 Čestné vyhlásenie.docx (15.07 kB)

príloha č.5 Čestné prehlásenie.docx (16.31 kB)

Výzvy

Zákaz účasti vo VO

Zákaz účasti vo VO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,05 kB